گذری کوتاه بر زندگانی حضرت عبیدالله علیه السلام فرزند امام موسی کاظم علیه السلام
گذری کوتاه بر زندگانی حضرت عبیدالله علیه السلام فرزند امام موسی کاظم علیه السلام که به عنوان جد حضرت ابوعمران موسی میرسالار علیه السلام شناخته شده است: به نقل از کتاب شریف ارشاد شیخ مفید عبیدالله از ام‌ولد به دنیا آمده و همچون فرزندان ائمه دارای فضائل و‌مناقبی بوده اند. فرزندان جناب عبیدالله عبارتند از: دختران: اسما، زینب، فاطمه پسران: محمد یمانی،جعفر،قاسم،علی، موسی،حسن،حسین و احمد است. عبیدالله به سید موسوی خالص شناخته می شد،به طوری که هیچکس در حسب و نسب وی تردیدی را نداشت. سید حسن براقی در تاریخ‌کوفه ،وفات و محل دفن آن بزرگوار را شهر کوفه ذکر کرده است. به کانال رسمی تلگرام آستان مقدس امامزاده میرسالار علیه السلام بپیوندید: @imamzadehmirsalar